Rätinki - henkisen hyvinvoinnin lehti


Rätinki

 

 

 

Rätinki on Pohjois-Karjalan ja sen reuna-alueen mielenterveysyhdistysten ja henkistä hyvinvointia edistävien kansalaisjärjestöjen lehti. Lehden eräs keskeinen tehtävä on löytää yhteiskunnan toimijoiden rajapintoja ja yhteistyön mahdollisuuksia. Samalla sivut ovat avoinna kansalaiskeskustelulle ja asiantuntijoille.

Lehdessä pyritään katsomaan tärkeitä henkiseen hyvinvointiin liittyviä asiantuntemuksen ja asiantietämyksen näkökulmia. Asiantuntemuksella tarkoitetaan ns. vertaiskokemusta ja palvelujen käyttajien asemaa. Asiantietämys puolestaan tuo esille koulutuksella hankittua tietoa ja taitoa osaamisesta.

Lehden sisältöön lukija- ja sidosryhmät voivat vaikuttaa koko ajan.