Lehden toimituksesta vastaavat järjestöt

 

VÄLKE ry

Outokummun Mielenterveysyhdistys VÄLKE RY on vuonna 1992 perustettu Outokummun kaupungin, sekä Polvijärven - ja Liperin kuntien alueella toimiva mielenterveyskuntoutujien potilasyhdistys.

Kaiken toimintamme lähtökohtina ovat tasa-arvoisuus, vertaistuki ja kokemus- potilasasiantuntemus. Olemme Mielenterveyden Keskusliiton jäsenyhdistys.

Itäinen tiimi ry

Vapaaehtoista mielenterveystyötä Pohjois-Karjalassa ja sen reuna-alueilla. Itäinen tiimi ry on alueen mielenterveysyhdistysten yhteistyötiimi.

Jäsenyhdistyksiä tiimillä on 19, lisäksi on 2 kannattajayhdistystä.

 


 

Kotikartanoyhdistys ry

Kotikartanoyhdistys ry on järjestöjen vuonna 1996 perustama yleishyödyllinen yhdistys, joka mahdollistaa toimintaympäristön kansalaisille, jäsenjärjestöille ja monille muille toimijatahoille ihmisläheisessä yhteisössä Joensuun Hukanhaudalla.

Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry

Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry. on psykiatrisia palveluja käyttävien henkilöiden yhdyssiteeksi ja oikeuksien valvontaa varten vuonna 1971 perustettu yhdistys.

 

 


 

Omaiset mielenterveystyön tukena P-K:n yhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on auttaa ja tukea psykiatristen potilaiden omaisia ja läheisiä sekä tehdä ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä Pohjois-Karjalassa.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys on maakunnallinen sosiaali- ja terveyspoliittinen vaikuttaja, kehittäjä ja keskustelun herättäjä.Yhdistyksen toiminnan tavoitteita ovat alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan, järjestöjen toiminta- ja työllistämisedellytysten sekä kansalaisten osallistumis- Ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen. Yhdistys on perustettu v. 1938 ja yhdistys toimii koko maakunnan alueella.

 

 


 

Soroppi ry

Soroppi ry on joensuulainen vuonna 1992 perustettu yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää ja aktivoida Joensuun ja sen lähikuntien alueella asuvia vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita henkilöitä, ehkäistä ihmisten syrjäytymistä, lisätä heidän sosiaalista kanssakäymistään, aktivoida keskustelua kansalaisten ja päättäjien välillä sekä kehittää palveluja ja tukitoimia yhdistyksen ja lähikuntien alueella. Soroppi ry on yksi Kansalaistalon kolmesta ylläpitäjäjärjestöstä.